• kanyadi.png
  • lucidus.png
  • magyar_naplo.png
  • racio.png

Kortárs Kiadó


Kortárs Kiadó logoAz 1993-ban megalapított könyvkiadó névválasztása tudatos – napjaink élő (kortárs) irodalmának kiadására, a legfrissebb, s talán legfontosabb szellemi folyamatainak közvetítésére kötelezte magát.
Érdeklődését nem elsősorban az irodalmi szekértáborok iránti elkötelezettség motiválja – a tradíciótisztelet vagy a formabontás gesztusa önmagukban nem egymást kizáró kategóriák. Ahogyan a közösség iránti elkötelezettség vagy az individuális szabadság dominanciája sem. Egyszerű minőségeszmény és az értékteremtés gesztusa a kiadó legelemibb ars poeticája.
A kiadó alapításában, megkomponálásában és felfuttatásában oroszlánrész jutott egy klasszikus könyves személyiségnek és szerkesztőségvezetőnek, Mátis Líviának (1942–2006). Az ő sokoldalú és szó szerint áldozatos működésének köszönhető, hogy a Kortárs Kiadó harmadfélszáz cím megjelentetésével oda érkezhetett, ahová ma sorolják.
Több irányadó sorozatot tart fenn és ápol a kiadó – így vállalta a Magyar Remekírók sorozat folytatását. A Magyar Néző, az ÚjLátószög valamint a Kortárs-sorozat köteteivel is a könnyebb tájékozódást kívánja szolgálni.


Kortárs Könyvkiadói Kft.
Székhely: 1062 Budapest, Bajza u. 18. II. em.
Postacím: 1397 Budapest, Pf. 546.
Telefon-fax: 06 1 343 60 82
E-mail: korkiado[kukac]t-online.hu
Honlap: www.kortarskiado.hu    Tételek #  

Találatok 1 - 20 / 21Albert Pál: Alkalmak, 2.


Az elmúlt félszáz év francia kultúrájának, irodalmi, színházi és képzőművészeti eseményeinek, alkalmainak kivételesen gazdag regisztrálását nyújtja e hatalmas kötet. A Párizsban élő kritikus eddigi életművét vehetjük kézbe, élvezve és csodálva kivételes m
[Részletek...]Ár:


Ambrus Lajos: Lugas – tertium datur


Ambrus esszéiből sugárzó szemlélet- és létmódnak leginkább a táj-tradíció-kultúra fogalmak lehetnek a háromszögelési pontjai – legyen szó elfeledett régi gyümölcsökről és tudósokról, étkekről, szűkebb vagy tágabb pátriáról, és közös vagy egyedi sorsról, t
[Részletek...]Ár:


Benyhe János: Ráadás dohogó


Benyhe János (1926–2010) műfordító, író, szerkesztő majd’ egy évtizeden át „dohogott” nyelvművelő tárcáiban a Heti Válasz hasábjain. Ezeket Dohogó (2005), majd Új dohogó (2008) címmel rendezte kötetekbe. A mostani posztumusz gyűjtemény az utolsó százötven
[Részletek...]Ár:


Bertha Zoltán: Sorsmetszetek


A debreceni tudós a nemzeti irodalmi paradigma mibenlétének, a hagyományok átörökíthetőségének kérdéskörét érintve ír az Ady-élményről, Németh Lászlóról, Sütő Andrásról, Lászlóffy Aladárról, Utassy Józsefről, Nagy Gáspárról és napjaink csángómagyar, kárpá
[Részletek...]Ár:


Czigány Magda: Szigetmagyarság – londoni magyar sziget


A Szepsi Kör a londoni magyar emigráció ’56-os fiataljainak (Czigány Lóránt, Siklós István stb.) belülről szerveződő kulturális csoportja volt a ’60-as – ’80-as években, olyan szellemi atyákkal mint Cs. Szabó László vagy Szabó Zoltán. Az élményszerűen fel
[Részletek...]Ár:


Dede Franciska: Tartsd jól a bestiát!


1901-ben A Hét című hetilapban Ignotus szerkesztő Emma asszony álnéven receptek beküldésére tett felhívást. A beérkező receptek mellett sok olvasói levél, hozzászólás, tanács is napvilágot látott a lap hasábjain, nemegyszer egymás véleményére reflektálva,
[Részletek...]Ár:


Ferenczes István: Zazpi


A kiváló erdélyi költő új kötetében egy általa kitalált ibér (baszk) dalköltő, Esteban Zazpi de Vascos Aitzgorr (1746–1821) bőrébe bújik. Felfedezettje képmás, alteregó, a legjobb és legtitkosabb írói énje. Zazpi valójában egy kimeríthetetlen életű és kal
[Részletek...]Ár:


Gyöngykapu


Mind szerzőgárdáját, mind az írások jellegét és műfaját tekintve kivételesen sokszínű ez az antológia: pályakezdőktől élő klasszikusainkig harminckét szerző vonul fel verssel, elbeszéléssel, regényrészlettel, drámával, mesével – vagy tanulmánnyal, esszéve
[Részletek...]Ár:


Hammerstein Judit: A márki és az orosz bárka


Hogyan látták-látják és láttatják műveikben Oroszországot, a Szovjetuniót a külhoniak, és hogyan ott-születettek: Custine márki, Markovits Rodion, Illyés Gyula, Nagy Lajos, Sinkó Ervin, André Gide, és Viktor Jerofejev…
[Részletek...]Ár:


Horkay Hörcher Ferenc: Ottlik kadét történetei


Az irodalomtörténész-esztéta Horkay Hörcher Ferenc Ottlik Gézáról szóló írásainak gyűjteménye a kötet. Tíz tanulmány – tíz világos esszé: az elmélyült elemzés tisztasága és a szöveg primér vonzása érződik. Horkay Ottlik-könyvén. „A regény tett” – írta Ot
[Részletek...]Ár:


Jász Attila: Csendes Toll élete


Napló-, szótár- vagy indiánregény? Csendes Toll feljegyzései izgalmas szerepjátékra hívnak, melynek a barátság (indiánok), idegenség (sápadtarcúak), hagyományok (törzs és kultúra) és a küszöbön álló kihalás réme lehetnének hívószavai.
[Részletek...]Ár:


Kibédi Varga Áron: Szép napok


A korábban Hollandiában, jelenleg Németországban élő költő, tudós, egyetemi tanár összegyűjtött naplójegyzeteit teszi közzé. Az elmúlt évtizedben írt gondolatai izgalmas szellemi kalandozást ígérnek a magyar és az európai kultúrában.
[Részletek...]Ár:


Kiss Anna: Jár nyomomban


Kiss Anna a lírától mindig el-elkalandozott más műfajokba. Írt bábjátékot, verses színpadi műveket, s van versciklusa, amely akár családregényként is olvasható. E legújabb vállalkozása különösen merész: esszéket, tanulmányokat sűrít, lényegít át versekké.
[Részletek...]Ár:


Kiss Anna: Lepkék útján a lélek


Álom és valóság állandó interferenciája, visszatérő motívumok, ráolvasásszerű ismétlések s a belőlük áradó kristálytiszta versbeszéd metafizikus távlatot nyer: mindent összezár ez a világ: „alsó- és felső létet”, eget és földet, elszállt lelkeket, szerelm
[Részletek...]Ár:


Kolozsvári Papp László: A diák utolsó története


A szerző posztumusz kisregényében klasszikus témájához: szülővárosához, Kolozsvárhoz fordul. Egy ifjú lélek eszmélkedésének és kalandozásainak története ez: régmúltban, a személyi kultusz idején, az ’50-es években.
[Részletek...]Ár:


Magyarországi gondolkodók – 18. század


Napjaink tudományos életének jellegében és nagyságrendjében szinte egyedülálló vállalkozása a most megjelenő antológia, mely a Magyar Remekírók sorozat harmincegy éve megjelent Magyar gondolkodók – 17. század című kötetének rég várt folytatása. A felvilág
[Részletek...]Ár:


Sárközi Mátyás: Levelek Zugligetből


Sárközi Mátyás sikerkönyve, a Levelek Zugligetből, regényes kordokumentuma az ötvenes évek végi, hatvanas évek eleji Magyarországnak. Két hangra komponált mű, anya és fia majd’ egy évtizedig tartó levelezése – melynek főszereplője mégsem annyira a később
[Részletek...]Ár:


Szabó Zoltán: Amerikai jegyzetek


A száz éve született Szabó Zoltán (1912–1984) posztumusz kötete az 1974-es amerikai útjáról készült útinapló. Elegáns szellemi nyitottság, az európai és magyar kultúra legjobb hagyományainak felidézése (és összevetése az amerikai létélményekkel) épp olyan
[Részletek...]Ár:


Szörényi László: Éljen Kun Béla! Suzy Nimfomán


E két mondat van felfestve olaszul a római magyar nagykövetséggel szemközti kőkerítésre. Ott volt már 1990–1995-ben is, amikor tudós humanista szerzőnk nagykövetként hajmeresztő kalandokon esett át. Karcolataiban ezeket idézi fel, derűvel, bölcsességgel,
[Részletek...]Ár:


Vári Fábián László: Tábori posta


Vári Fábián az „iskola-” vagy „katonaregények” hagyományait követi egy, ma már talán történelmi soknemzetiségű hadsereg már-már tipikus figurái: a kegyetlen, iszákos orosz tizedes, a szervilis ukrán zászlós, a jólelkű, méla tatár hadtápos, a félelmetes ko
[Részletek...]Ár:


Tételek #  
Találatok 1 - 20 / 21
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com