• kanyadi.png
  • lucidus.png
  • magyar_naplo.png
  • racio.png

Nap Kiadó


Nap Kiadó logoA Nap Kiadó közel két évtizedes múltra tekinthet vissza; 1993 óta tevékenykedik a szakmában. Nem tartozik az évente nagy műszámot forgalmazó kiadók közé, és lektűrök, ponyvák s egyéb haszonelvű kiadványok megjelentetésével sem foglalkozik. Művelődéstörténeti, irodalmi és közművelődési értékeket hordozó művek megjelentetését tekintette és tekinti változatlanul hivatásának, amit azonban csak jelentős anyagi áldozatok vállalásával tudott és tud megvalósítani. Évente 18-22 könyv a termése, eredeti munkák és reprint kiadványok, amelyeknek a kiadásával kizárólag a Nap Kiadó foglalkozik, s ezeken a területeken általános szakmai és kritikai elismerés övezi tevékenységét, bár a szűkös anyagiak és a csak nagyon módjával csepegtetett támogatások szűk határt szabnak munkálkodásának kiterjesztése elé, amely sok vonatkozásban úttörő jellegű.
Ilyen kreatív vállalkozásnak tekinthető a kiadó In memoriam és Emlékezet sorozata, amelynek egyes kötetei a 20. századi magyar irodalom kiemelkedő íróinak életútjával és életművével foglalkozó recepciójának - esszék, kritikák, tanulmányok, dokumentumok, visszaemlékezések stb. - anyagából egy-egy életmű legjobb kutatója által készített válogatások, vagy ha tetszik: ötven-hatvan szerzős, sokszínű, változatos és olvasmányos "kismonográfiák" (18-20 szerzői ív terjedelemben). Ezek az elegáns kivitelezésű, kötött könyvek a magyar irodalomtörténet-írás adósságait is pótolják, továbbá nagymértékben segítik a nagyközönség tájékozódását, s ezáltal irodalmi kultúránk elmélyültebb terjesztését is nagymértékben szolgálják, és az oktatás résztvevői számára is nagy haszonnal forgathatók mint "háttér tankönyvek". A két sorozat a végéhez érkezik 2009-ben. A záró, 67. kötet a 2006-ban elhunyt Domokos Mátyásról, e sorozat szerkesztőjéről, a legendás szerkesztőről és kritikusról, íróról szól.
A kiadó Reprint sorozata a történetírás, a nyelvészet, a nyelvtörténet, néprajzi munkák, szótárak újbóli hozzáférhetővé tételét célozza; a korábban megjelentetett és programjában szereplő kiadványai nélkülözhetetlen segédeszközei ma is a tudományos munkálkodásnak és a felsőoktatásnak.
Álarcok sorozatában a kortárs magyar színjátszás és komolyzene közismert egyéniségeinek szentelt egy-egy kötetet (már több mint 20 művet).
1999-től datálható a Magyar esszék sorozat, melyben legjelentősebb esszéíróink műveit jelenteti meg.
Domokos Mátyás posztumusz könyvével, A metafizikus költészetről című kötettel indult 2008-ban a Különleges könyvek sorozata, melynek szerkesztője Sebestyén Ilona, aki még egy sorozatot indított el, azt 2009-ben: Költők a költőről. Ebben a sorozatban egy-egy nagy magyar költő versválogatását adjuk közre a Nap Kiadó költő szerzőinek a válogatásában, akik versválasztásukat egy-egy rövid esszében is megindokolják. Eddig Petőfi Sándor és Radnóti Miklós verseiből válogattak. Ők: Ágh István, Csokits János, Csoóri Sándor, Deák László, Ferencz Győző, Kodolányi Gyula, Lator László, Lukács Sándor és Papp Zoltán. Szintén 2009-ben indult harmadik új sorozatunk, az Egy vers. Ennek Pomogáts Béla a szerkesztője. Hasonlóképpen a recepció kerül válogatottan összegyűjtésre, mint az In memoriam sorozatban, de itt egy-egy nagy magyar verset járnak körül a szerzők.
A sorozaton kívüli Egyedi kötetekben a mai középnemzedékhez tartozó, kiforrott életművű lírikusok új és válogatott köteteit, történelmi munkákat és a magyar nemzetnek mint a politikai határoktól független kulturális és anyanyelvi közösségnek a teljesebb megismertetését szolgáló alapvető, új néprajzi jellegű munkákat jelentet meg.
A Nap Kiadó mindezeken túl és szerény lehetőségeihez mérten az elkövetkező években is folytatni kívánja költségigényes, de maradandó irodalmi, kulturális és közművelődési értékeket hordozó művek kiadását, a programban szereplő területeken.


Nap Kiadó
Kiadóvezető: Sebestyén Ilona
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 183.
Postacím: 1117 Budapest, Budafoki út 183.
Tel/Fax: 06-1-208-07-96
E-mail: napkiado[kukac]napkiado.hu
Honlap: www.napkiado.hu 
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com